ZATVORENÉ | +421 908 719 529

Jamkovka 2019


Majstrovstvá Golf Trnava v hre na jamky 2019 – zmiešaná jamkovka

1.ročník

Poznáme štvrťfinálové dvojice

Výsledky kvalifikačného turnaj + pavúk

V súbore nájdete rozdelenie do dvojíc a aj termíny, do kedy je potrebné odohrať vzájomný duel. V prípade, že sa neviete skontaktovať alebo nemáte kontakt na osobu, s ktorou máte hrať, tak nás kontaktujte: Martin Richter +421 918 700 133 alebo mail: martin.richter@golftrnava.sk


Propozície

Druh súťaže:
Jamková zmiešaná hra podľa pravidiel golfu, bez vyrovnania hendikepu.

Súťažné kategórie:
Muži a ženy spoločne, podmienka HCP 54 a nižší, bez vekového obmedzenia. Majstrovstiev Klubovej hry na jamky sa môžu zúčastniť iba členovia GTT a pozvaní hostia.

Termín jamkovky:
Klubová jamkovka sa bude konať od 1.4.2019.

Registrácia: 1.4.2019 – 2.5.2019

Kvalifikačný turnaj: 4.5.2019

Šestnásťfinále: 5.5.2019 – 15.6.2019

Osemfinále: 16.6.2019 – 31.7.2019

Štvrťfinále: 1.8.2019 – 15.9.2019

Semifinále: 16.9.2019 – 11.10.2019

Finále:

Termíny (tee-time) jednotlivých kôl si dohodnú hráči samostatne. V prípade neodohrania kola do termínu stanoveného Súťažným výborom, usporiadateľ určí pevný termín, ktorého sa hráči musia zúčastniť.

Poplatky:

Kvalifikačný turnaj: štartovné 10€, fee 10€, spolu 20€

Šestnásť finále, osemfinále, štvrťfinále, semifinále: štartovné 0€, fee – hráči, ktorí majú zaplatený členský poplatok member 0€, ostatní 10€

Finále: štartovné 0€, fee 0€

Uzávierka prihlášok:
Termín uzatvorenia prihlášok je 2.5.2019 . Hráči sa môžu registrovať e-mailom na martin.richter@golftrnava.sk alebo cez cerver SKGA . Prihlásením do súťaže dávate súhlas s poskytnutím kontaktných údajov (email a telefónne číslo) pre ostatných súťažiacich, za účelom dohodnutia si jednotlivých kôl jamkovky. Kapacita je neobmedzená.

Hra:
Po uzávierke prihlášok prebehne 4.5.2019  kvalifikačný turnaj, k ktorého postupuje 30 hráčov s najlepším výsledkom rany brutto a dvaja hráči dostanú od organizátorov divokú kartu. 
Hrá sa 18 jamiek (2 x 9 jamiek) na ihrisku Golf Trnava v Kamennom Mlyne podľa pravidiel golfu pre hru na jamky. Pri rovnosti bodov sa hrá jamka 1,2,3,4,5 postupne systémom „náhla smrť“ play-off. Každé kolo sa musí odohrať po vzájomnej dohode hráčov v lehote určnej na jeho odohratie. 
Po odohraní kola hráči podpíšu score kartu s označením víťaza a odovzdajú ju na recepcii.
Pri určení víťaza skôr, ako na 18-tej jamke, hráči nie sú povinní dohrávať 18 jamiek.

Finálový zápas a vyhodnotenie:
Finálový zápas o 1., 2. a 3. miesto a vyhlásenie výsledkov klubovej jamkovky bez vyrovnania prebehne súčasne s finálovým kolom Piatkovej pohody  na konci sezóny 2019(október). Termín bude upresnený dodatočne.

Priebežné výsledky budú na web-e www.golftrnava.sk a na nástenke golfového ihriska Golf Trnava Driving range and golf academy.

Odpaliská, meracie prístroje:
Muži hrajú zo žltých odpalísk a ženy z červených. Meracie zariadenia sú povolené.

Riešenie sporov:
Spory nad rámec pravidiel golfu (organizačné a iné) riešte zásadne gentlemanským spôsobom. Pokiaľ nepríde k dohode, rozhodne súťažný výbor po vypočutí obidvoch strán.

Ceny:
1. miesto – Putovná trofej + členstvo member na rok 2020 + 50 košíkov loptičiek
2. miesto – členstvo basic na rok 2020 + 50 košíkov loptičiek
3. miesto – členstvo basic na rok 2020

Riaditeľ súťaže:
Martin RICHTER

Súťažný výbor:
Martin RICHTER, Michal NOVOTNÝ,