OTVORENÉ - 8:00 - 20:00 hod. | +421 908 719 529

Jamkovka Footgolf 2019


Majstrovstvá Golf Trnava a Footgolf Trnava v hre na jamky 2019 – zmiešaná jamkovka

2.ročníkV súbore nájdete rozdelenie do dvojíc a aj termíny, do kedy je potrebné odohrať vzájomný duel. V prípade, že sa neviete skontaktovať alebo nemáte kontakt na osobu, s ktorou máte hrať, tak nás kontaktujte:

Martin Richter +421 918 700 133 alebo mail: martin.richter@golftrnava.sk

Alex Zábrodský +421 948 880 920

Propozície

Druh súťaže:
Jamková zmiešaná hra podľa pravidiel footgolfu..

Súťažné kategórie:
Muži a ženy spoločne.

Termín jamkovky:
Klubová jamkovka sa bude konať od 1.4.2019.

Registrácia: 1.4.2019 – 2.5.2019

Kvalifikačný turnaj: 5.5.2019

Šestnásťfinále: 5.5.2019 – 15.6.2019

Osemfinále: 16.6.2019 – 31.7.2019

Štvrťfinále: 1.8.2019 – 15.9.2019

Semifinále a Finále: začiatok októbra

Termíny (tee-time) jednotlivých kôl si dohodnú hráči samostatne. V prípade neodohrania kola do termínu stanoveného Súťažným výborom, usporiadateľ určí pevný termín, ktorého sa hráči musia zúčastniť.

Poplatky:

Kvalifikačný turnaj: štartovné 10€ – všetci; fee – hráči, ktorí majú zaplatený ročný poplatok member* 0€, ostatní 10€

Šestnásť finále, osemfinále, štvrťfinále, semifinále: štartovné 0€, fee – hráči, ktorí majú zaplatený ročný poplatok member* 0€, ostatní 10€

Finále: štartovné 0€, fee 0€

*Ročný poplatok member 250€/sezóna, neobmedzená hra na ihrisku v Trnave, mimo turnajov SFGA

Registrácia a uzávierka prihlášok:
Termín uzatvorenia prihlášok je 2.5.2019 . Hráči sa môžu registrovať e-mailom na footgolf@golftrnava.sk alebo osobne na recepcii Golf Trnava alebo u Alexa Zábrodského. Prihlásením do súťaže dávate súhlas s poskytnutím kontaktných údajov (email a telefónne číslo) pre ostatných súťažiacich, za účelom dohodnutia si jednotlivých kôl jamkovky. Kapacita je neobmedzená.

Hra:
Po uzávierke prihlášok prebehne 5.5.2019  kvalifikačný turnaj, k ktorého postupuje 30 hráčov s najlepším výsledkom kopy brutto a dvaja hráči dostanú od organizátorov divokú kartu. 
Hrá sa 18 jamiek (2 x 9 jamiek) na ihrisku Golf Trnava v Kamennom Mlyne podľa pravidiel footgolfu pre hru na jamky. Pri rovnosti bodov sa hrá jamka 1,2,3,4,5 postupne systémom „náhla smrť“ play-off. Každé kolo sa musí odohrať po vzájomnej dohode hráčov v lehote určnej na jeho odohratie. 
Po odohraní kola hráči podpíšu score kartu s označením víťaza a odovzdajú ju na recepcii.
Pri určení víťaza skôr, ako na 18-tej jamke, hráči nie sú povinní dohrávať 18 jamiek.

Semifinálový a finálový zápas a vyhodnotenie:
Semifinálový a finálový zápas o 1., 2. a 3. miesto a vyhlásenie výsledkov klubovej jamkovky prebehne súčasne v októbri. Termín bude upresnený dodatočne.

Priebežné výsledky budú na web-e www.golftrnava.sk a www.footgolftrnava.sk na nástenke golfového ihriska Golf Trnava Driving range and golf academy.

Odpaliská, meracie prístroje:
Hrá sa z footgolfových odpalísk.

Riešenie sporov:
Spory nad rámec pravidiel golfu (organizačné a iné) riešte zásadne gentlemanským spôsobom. Pokiaľ nepríde k dohode, rozhodne súťažný výbor po vypočutí obidvoch strán.

Ceny:
1. miesto – doplníme neskôr
2. miesto – doplníme neskôr
3. miesto – doplníme neskôr

Riaditeľ súťaže:
Alexander ZÁBRODSKÝ

Súťažný výbor:
Martin RICHTER, Alexander ZÁBRODSKÝ

,