OTVORENÉ - 8:00 - 20:00 | +421 908 719 529

Miestne pravidlá

Hranice ihriska:

  • hranice ihriska tvoria biele kolíky (spojnica medzi nimi), plot, na jamke č. 1 ochranná sieť
  • výnimka:  jamka č. 3 po ľavej strane vnútorný aut (aut je ukončený dvoma bielymi kolíkmi)

Pohyblivé zábrany (pravidlo 15.2):

  • kamene v bunkroch
  • hrable, ľahko premiestniteľný mobiliár ihriska

Nepohyblivé zábrany:

  • mladé stromy podopreté drevenými kolmi – spadajú pod pravidlo o ochrane mladých stromov (lopta sa musí beztrestne zdvihnúť a spustiť)
  • výsadba rastlín a kríkov
  • pevné kryty ostrekovačov, kryty šácht, informačné a smerové tabule.
  • Footgolfové jamy a ich kryty – ak lopta skončí v jame alebo na nej – free drop

Trestné oblasti

  • jamka 2 a 3, označená červenými kolíkmi a červenou čiarou.

Pin Position je v jednej zo štyroch zón A/B/C/D je uvedená na informačnej tabuli v klubovni a je spoločná pre všetky jamky.

Na hru je možné používať všetky palice  okrem fervejových driev a driverov z dôvodu krátkych vzdialeností na jamkách.

Prosím nemeňte poradie jamiek.

V prípade zasiahnutia nesprávneho greenu postupujte v súlade s pravidlom 13.1f – beztrestná úľava

Cvičné švihy na odpalisku sú povolené len v prípade, kedy nedochádza ku kontaktu palice so zemou. Nesmie dôjsť k vysekávaniu trávy pri cvičnom švihu.

Umiestňujte späť vyseknuté kusy trávy na odpaliskách, fairwayách a v semirafoch.

Na greenoch vypichujte stopy po dopade loptičiek.

Nie je dovolená hra s drivingovými loptami – trestom za nedodržanie pravidla je vykázanie z ihriska, prepadnutie fee a pokuta 50 eur.

Hrajte len jednou loptou.

Hra a pohyb na ihrisku je na vlastné riziko.

Dodržiavajte pravidlá slušného správania, mieste pravidlá  a pravidlá golfu R&A.