OTVORENÉ - 9:00 - 18:00 | +421 908 719 529

Povinné zverejňovanie

Rok 2020:


Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
Na účel rozvoja talentovaných športovcov v CTM: 5441,68 EUR
Na účel športu mládeže: 6835,98 EUR

Rok 2021:

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
Na účel rozvoja talentovaných športovcov v CTM: 5753,89 EUR
Na účel športu mládeže: 6102,97 EUR