OTVORENÉ - 8.00 - 20.00 hod. | +421 908 719 529

jamkovka_priebežné_výsldky_24092021-postupujúci-do-finále