OTVORENÉ - 9:00 - 18:00 hod. | +421 908 719 529

jamkovka_priebežné_výsldky_24092021-postupujúci-do-finále