ZATVORENÉ | +421 908 719 529

O footgolfe

Povinné oblečenie

 • tričko s golierom
 • vhodná obuv – halovky alebo turfy

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

 
FootGolf sa hrá s futbalovými loptami veľkosti 5, 1 lopta pre každého hráča. V skupine sú max 4 hráči. Počas hry sa môžu nosiť len tenisky alebo turfy. Nie sú povolené futbalové kopačky ani golfové topánky. Lopta je kopaná z odpaliska po fareway na jamku. Hráč, ktorý dostal loptu do jamky v najmenšom počte kopov, vyhráva. Hráč s najnižším skóre alebo kto získal najväčšií počet jamiek sa považuje za víťaza. Štartový kop môže byť vykonaný len zo zeme a hráč môže kopať s ľavou alebo pravou nohou.
Kopy môžu byť vykonané len s týmito časťami nohy:

 

 • vnútorná strana
 • vonkajšej strane
 • špička nohy
 • valcovanie s podrážkou pre nohy
 • kopanie s pätou

Každý kontakt s loptou sa počíta ako jeden kop. Nehrateľná lopta pod stromom alebo podobne – sa vyberá nie bližšie k jamke a hráč si priráta jeden trestný kop.

Upozornenie: Na ihrisku sa nebehá, nekričí ani nenadáva. Každá osoba spôsobujúca škody na ihrisku bude vyzvaná, aby okamžite opustila ihrisko bez vrátenia platby. Prosím, nechajte rýchlejšie hrajúcich hráčov predbehnúť vašu skupinu. Pieskové bunkre sa musia upraviť, buďte zdvorilí ku ostatným hráčom.

Video pravidlá za 5 minút

MIESTNE PRAVIDLÁ

 

Hranice ihriska:

 • hranice ihriska tvoria biele kolíky (spojnica medzi nimi), plot, na jamke č. 1 ochranná sieť
 • výnimka: jamka č. 3 po ľavej strane vnútorný aut (aut je ukončený dvoma bielymi kolíkmi

Pohyblivé zábrany:

 • kamene v bunkroch
 • hrable, ľahko premiestniteľný mobiliár ihriska

Nepohyblivé zábrany:

 • mladé stromy podopreté drevenými kolmi – spadajú pod pravidlo o ochrane mladých stromov (lopta sa musí beztrestne zdvihnúť a spustiť)
 • výsadba rastlín a kríkov
 • pevné kryty ostrekovačov, kryty šácht, informačné a smerové tabule.

Vodná prekážka

 • jamka 2 a 3, označená červenými kolíkmi a červenou čiarou.

V prípade zasiahnutia golfového greenu postupujte v súlade s pravidlami – beztrestná úľava

Dodržujte dress code. Používajte len dovolenú obuv – tenisky alebo turfové kopačky

Prosím nemeňte poradie jamiek

Umiestňujte späť vykopnuté kusy trávy na fairwayách a v semirafoch.

Hrajte len s jednou loptou

Hra a pohyb na ihrisku je na vlastné riziko.

Dodržiavajte pravidlá slušného správania, mieste pravidlá  a pravidlá golfu a footgolfu.