OTVORENÉ - 8:00 - 20:00 hod. | +421 908 719 529

O footgolfe

Povinné oblečenie

  • tričko s golierom
  • vhodná obuv – halovky alebo turfy

Miestne pravidlá

 Hranice ihriska:

  • hranice ihriska tvoria biele kolíky (spojnica medzi nimi), plot, na jamke č. 1 ochranná sieť
  • výnimka: jamka č. 3 po ľavej strane vnútorný aut (aut je ukončený dvoma bielymi kolíkmi

Pohyblivé zábrany:

  • kamene v bunkroch
  • hrable, ľahko premiestniteľný mobiliár ihriska

Nepohyblivé zábrany:

  • mladé stromy podopreté drevenými kolmi – spadajú pod pravidlo o ochrane mladých stromov (lopta sa musí beztrestne zdvihnúť a spustiť)
  • výsadba rastlín a kríkov
  • pevné kryty ostrekovačov, kryty šácht, informačné a smerové tabule.

Vodná prekážka

  • jamka 2 a 3, označená červenými kolíkmi a červenou čiarou.

V prípade zasiahnutia golfového greenu postupujte v súlade s pravidlami – beztrestná úľava

Dodržujte dress code. Používajte len dovolenú obuv – tenisky alebo turfové kopačky

Prosím nemeňte poradie jamiek

Umiestňujte späť vykopnuté kusy trávy na fairwayách a v semirafoch.

Hrajte len s jednou loptou

Hra a pohyb na ihrisku je na vlastné riziko.

Dodržiavajte pravidlá slušného správania, mieste pravidlá  a pravidlá golfu a footgolfu.