OTVORENÉ - 9:00 - 18:00 hod. | +421 908 719 529

Členské poplatky

Základné členstvo BASIC 99€,

pri platbe do 31.3.2021 – 80€
členstvo v GTT, vedenie HCP, 
4×9 jamiek


Rozšírené členstvo MEMBER 270€,

pri platbe do 31.3.2021 – 250€
členstvo v GTT, vedenie HCP, 
neobmedzená hra na akadémii *
30 košíkov loptičiek

Juniorské rozšírené členstvo MEMBER 135,- EUR

Do 18 rokov pri platbe do 31.3.2021 – 125€
členstvo v GTT, vedenie HCP, 
neobmedzená hra na akadémii *
30 košíkov loptičiek

Rozšírené členstvo MEMBER – ZDOKONAĽ SVOJU HRU 370€

pri platbe do 31.3.2021 – 350€

členstvo v GTT, vedenie HCP, 
neobmedzená hra na akadémii *
30 košíkov loptičiek

1×2 hodiny analýza švihu pomocou Scope system

3×1 hodina s klubovým trénerom

*neplatí na turnajové fee

Rodinné členstvo FAMILY 500€ (manžel + manželka)

2x neobmedzená hra na ihrisku v Trnave *
2x členstvo v GTT, 2x vedenie HCP, 
2×30 košíkov loptičiek 2×2 hodiny tréningu s klubovým trénerom pre 2 osoby

*neplatí na turnajové fee

Reciprocita:

Pre všetky rozšírené členstvá a rodinné členstvo platí reciprocita s:  Golf & Country Club Piešťany na zľavu 50% z hracieho fee na ihrisku v Piešťanoch.

Royal Valley Golf Club na zľavu 50% z hracieho fee na ihrisku v Malom Slavkove.


Vaše ročné členské poplatky nám zasielajte na:

 

Číslo účtu Golf Trnava: 4006660016/7500 (IBAN: SK0675000000004006660016)
Variabilný symbol je Vaše SKGA číslo: (napr.: 06348)

 

V prípade nejasností kontaktujte ŠTK klubu Michala Novotného:
stk@golftrnava.sk
0908 719 529

 

Prihláška Golf Trnava

Stanovy GCTT