ZATVORENÉ - Tešíme sa na Vás na jar 2020 | +421 908 719 529

Členské poplatky

Základné členstvo – BASIC

80€/rok

Členstvo obsahuje:

 • členstvo v Golf Trnava
 • vedenie HCP
 • 4×9 jamiek na ihrisku v Trnave*

Rozšírené členstvo – Member

250€/rok

Členstvo obsahuje:

 • členstvo v Golf Trnava
 • vedenie HCP
 • neobmedzená hra na ihrisku v Trnave*
 • 20 košíkov loptičiek

Rozšírené členstvo – Member junior

125€/rok

Členstvo obsahuje:

 • do 18 rokov
 • členstvo v Golf Trnava
 • vedenie HCP
 • neobmedzená hra na ihrisku v Trnave*
 • 20 košíkov loptičiek

*neplatí na turnajové fee


Vaše ročné členské poplatky nám zasielajte na:

 

Číslo účtu Golf Trnava: 4006660016/7500 (IBAN: SK0675000000004006660016)
Variabilný symbol je Vaše SKGA číslo: (napr.: 06348)

 

V prípade nejasností kontaktujte ŠTK klubu Michala Novotného:
stk@golftrnava.sk
0908 719 529

 


 

Cenník Golf Trnava 2017

 

Prihláška Golf Trnava

Stanovy GCTT