DNES ZATVORENÉ | +421 908 719 529

Pravidlá pre akadémiu

Miestne pravidlá pre 9 jamkovú akadémiu

Hranice ihriska:

  • hranice ihriska tvoria biele kolíky (spojnica medzi nimi), plot a na jamke č. 1 ochranná sieť.
  • výnimka:   jamka č. 2 a 3 hranicu ihriska tvorí pravý breh potoka

Pohyblivé zábrany (pravidlo 24-1):

  • kamene v bunkroch
  • hrable, ľahko premiestniteľný mobiliár ihriska

Nepohyblivé zábrany:

  • mladé stromy podopreté drevenými kolmi – spadajú pod pravidlo o ochrane mladých stromov (lopta sa musí beztrestne zdvihnúť a spustiť v súlade s Pravidlom 24-2b nepohyblivá zábrana)
  • výsadba rastlín a kríkov
  • pevné kryty ostrekovačov, kryty šácht, informačné a smerové tabule.
  • Footgolfové jamy a ich kryty – ak lopta skončí v jame alebo na nej – free drop

Pozdĺžna vodná prekážka

  • jamka 2 a 3, označená červenými kolíkmi a červenou čiarou.

 

PinPosition je v jednej zo štyroch zón A/B/C/D je uvedená na informačnej tabuli v klubovni a je spoločná pre všetky jamky.

 

Zákaz hry s drevami (woods) z dôvodu krátkych vzdialeností na jamkách. 

Zákaz meniť poradie jamiek pri hre.

Zákaz hry z cudzích greenov.

Zákaz robiť cvičné švihy na odpaliskách.

Umiestňujte späť vyseknuté kusy trávy na odpaliskách, fairwayách a v semirafoch.

Na greenoch vypichujte stopy po dopade loptičiek.

Prísny zákaz používania drivingových lôpt – trestom za nedodržanie pravidla je vykázanie z ihriska, prepadnutie fee a pokuta 50 eur.

Zákaz hry jedného hráča s viacerými loptami.

Hra a pohyb na ihrisku je na vlastné riziko.

Dodržiavajte pravidlá slušného správania, mieste pravidlá a pravidlá golfu R&A.