DNES ZATVORENÉ | +421 908 719 529

Piatková pohoda 2018

PIATKOVÁ POHODA 2018

Radi by sme Vás pozvali na 2. ročník turnaja s názvom „Piatková pohoda“, ktorý začína v piatok 20.4.2018. Bude sa konať v piatok podľa kalendára na rok 2018 so začiatkom o 17,00 hod. Súťaží sa v dvoch kategóriách o zaujímavé ceny.

 

Názov turnaja: Piatková pohoda 2017

UsporiadateľGolf Trnava

Riaditeľ turnaja: Martin Richter

Súťažný výbor: Michal Novotný, Martin Richter, Daniela Novotná

 

Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách pre jednotlivé turnaje.

 

PRIHLÁŠKY

Účasť je potrebné potvrdiť v stanovenom termíne podľa propozícií na jednotlivé turnaje. Prihlásenie na www.skga.sk, pre hráčov zahraničných klubov – treba uviesť meno, dátum narodenia, klub, členské číslo klubu, aktuálny HCP martin.richter@golftrnava.sk

 

POPLATKY

Zľavnené GREEN FEE – 10€ / turnaj,
Štartovné – 5€ / turnaj, štartovné zahŕňa minerálku, sladkosť do bagu

 

PODMIENKY ÚČASTI

Súťaž je otvorená pre všetkých registrovaných hráčov v národných zväzoch ( na Slovensku v SKGA ), ktorí sa prihlásili v stanovenom termíne, zaplatili štartovné, fee a spĺňajú podmienky pre hru požadované na ihrisku.

 

TERMÍNY TURNAJOV

Hrací deň je piatok so začiatkom o 17:00 hod., harmonogram turnajov je k dispozícii na www.skga.sk – ‚Turnaje’ ( Súťažný výbor môže v prípade mimoriadnych okolností čas štartu, alebo kalendár pozmeniť, prípadne doplniť o ďalší turnaj )

 

KATEGÓRIE

A: spoločná HCP                   +4 – 36 na rany netto
B: spoločná HCP                   37 – 54 – stableford

 

Do jednotlivých kategórií sú hráči zaradení podľa HCP, s ktorým vstupujú do súťaže v hranom ročníku.

Pri dosiahnutí iného HCP počas roku, ktorým sa dostanú do inej kategórie sú hráči automaticky zaradení do príslušnej kategórie s nulovým počtom bodov, ak pri prihlásení na turnaj neuvedú, že chcú pokračovať v kategórii, v ktorej začínali.

Zmenu je nutné nahlásiť pri prihlásení do turnaja.

 

VYHODNOCOVANIE JEDNOTLIVÝCH TURNAJOV

V kategórii A budú odmenení vecnými cenami prvý traja hráči s najnižším počtom rán netto. V kategórii B budú odmenení vecnými cenami hráči s najvyšším počtom stableford netto. V prípade rovnakého výsledku viacerých hráčov v turnaji rozhoduje o umiestnení:

– lepší výsledok na posledných 18-tich, 9-tich, 6-tich, 3-och, a poslednej jamke

Ak sú všetky súčty zhodné a hráči sa umiestnia na rovnakom mieste, umiestnenie hráčov za nimi sa posunie o počet hráčov na delenom mieste.

Ak sa v danej kategórii zúčastnia menej ako 4 hráči odmenený bude len víťaz.

Pokiaľ sa hráč nedostaví na vyhlásenie výsledkov a prevzatie cien osobne, príslušná cena nebude neskôr vydaná.

 

CELKOVÉ VYHODNOTENIE TÚRY

Víťazmi v kategóriách sa stanú prví traja hráči s najvyšším počtom získaných bodov.

O víťazovi v prípade rovnosti bodov na prvých troch miestach rozhodne play-off na jamke č.9 do rozhodnutia.

 

BODOVANIE

1.     Miesto 20 bodov 6. miesto 8 bodov
2.     Miesto 17 bodov0 7. miesto 6 bodov
3.      Miesto 14 bodov 8. miesto 4 body
4.      Miesto 12 bodov 9. miesto 2 body
5.      Miesto 10 bodov 10. miesto 1 bod

 

ODPALISKÁ

ženy HCP 0 – 54                    červené
muži HCP 0 – 54                    žlté
juniori do 10 r. HCP 0 – 54   červené

 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK

deň vopred o 20:00 hod.

 

ŠTARTOVACIE ČASY

budú uvedené podľa propozícií na jednotlivé turnaje

 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

výsledky budú vyhlásené po ukončení každého turnaja podľa súťažných kategórií, hráč, ktorý odohrá turnaj v čase mimo svojej kategórie nebude ocenený

Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A of St. Andrews a príslušných Miestnych pravidiel.

 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ USTANOVENIA

Súťažný výbor schvaľuje použitie elektronických pomôcok výhradne za účelom merania vzdialenosti. Použitie prístroja nesmie narušiť plynulosť hry hráča používajúceho takúto pomôcku, ani tempo hry celého flightu.

 

V rámci zachovania plynulosti hry hráč dohráva maximálne štvrtý úder nad pár jamky. Pri odovzdaní výsledkov bude výsledok 10 a viac na jamke uvedený ako nedohratá jamka -platí pre kategóriu B.

 

Hrá sa bez úpravy HCP.

 

Na turnaje sú hráči nasadzovaní podľa HCP v skupinách po troch alebo štyroch hráčoch.

 

PROTEST

Protest je možné podať Súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 30 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 20 €. O proteste rozhodne Súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.