DNES ZATVORENÉ | +421 908 719 529

Členské poplatky

Vaše ročné členské poplatky nám zasielajte na:

 

Číslo účtu Golf Trnava: 4006660016/7500 (IBAN: SK0675000000004006660016)
Variabilný symbol je Vaše SKGA číslo: (napr.: 06348)

 

V prípade nejasností kontaktujte ŠTK klubu Michala Novotného:
stk@golftrnava.sk
0908 719 529

 


 

Cenník Golf Trnava 2017

 

Prihláška Golf Trnava

Stanovy GCTT